Pic 01

O nás

Firma Geodetická kancelář ZNOGEO je zeměměřická firma, která byla založena v roce 1999 třemi společníky. Od té doby se firma postupně rozvíjela a rozšiřovala. V současné době se počet pracovníků pohybuje okolo osmi. Vlastníme úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických prací podle §13 odst. 1 zák. 200/94 Sb.

Od samého začátku poskytujeme služby jak v inženýrské geodézii, tak v katastru nemovitostí. Firma je vybavena pro měření a sběr dat 3 totálními stanicemi odpovídající přesnosti značky TOPCON a 1 stanicí GPS TOPCON. Pro zpracování dat jsme vybaveni asi 10 počítači typu PC a potřebným softwarovým vybavením (MicroStation v.95 pro inženýrskou geodézii a Kokeš pro katastr nemovitostí).

Od svého vzniku firma zpracovává cca 700 zakázek ročně. Pro potřeby budování inženýrských sítí jsme zaměřili účelové mapy celého intravilánu několika obcí v okrese Znojmo. Zpracováváme dokumentace skutečného provedení plynovodů, telefonních kabelů, vodovodů a kanalizací a rozvodů elektrických kabelů a vedení NN a VN v systému Microstation podle směrnic správců těchto zařízení. Zajišťujeme projektové podklady pro projektanty včetně zákresu inženýrských sítí. Vyhotovujeme geometrické plány pro potřeby kolaudačního řízení či prodej nemovitostí.