Pic 02

Služby

Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme schopni Vám nabídnout následující služby:

 • Geodetické práce ve výstavbě
 • Zaměřování všech druhů staveb - rozestavěných i ke kolaudaci (RD, garáže, haly, chaty, hospodářské a administrativní budovy)
 • Rozdělení pozemků pro kupní smlouvy
 • Vyznačení věcných břemen
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí (vodovody, plynovody, kanalizace, telefony, kabely, sloupy el.vedení)
 • Základní mapy závodů
 • Mapové podklady pro projekty (polohopisné a výškopisné zaměření terénu-výstupy ve formátu MICROSTATION, AUTOCAD)
 • Vytyčení staveb včetně laviček
 • Tisk výkresů na velkoformátové tiskárně až do formátu A0
 • Fotodokumentace

 • Poradenství klientům zdarma