www.znogeo.cz
21.02.2019 03:28
O nás
Služby
Vybavení
Reference
Kontakt


Geodetická kancelář
ZNOGEO,
s.r.o.
Resslova 1864/1
669 02 Znojmo

IČO: 25551493
DIČ: CZ25551493

Telefon: 515 260 500
e-mail: info@znogeo.cz

           
 

 

 
 

Firma Geodetická kancelář ZNOGEO je zeměměřická firma, která byla založena v roce 1999 třemi společníky. Od té doby se firma postupně rozvíjela a rozšiřovala. V současné době se počet pracovníků pohybuje okolo osmi. Vlastníme úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických prací podle §13 odst. 1 zák. 200/94 Sb.

Od samého začátku poskytujeme služby jak v inženýrské geodézii, tak v katastru nemovitostí. Firma je vybavena pro měření a sběr dat 3 totálními stanicemi odpovídající přesnosti značky TOPCON a 1 stanicí GPS TOPCON. Pro zpracování dat jsme vybaveni asi 10 počítači typu PC a potřebným softwarovým vybavením (MicroStation v.95 pro inženýrskou geodézii a Kokeš pro katastr nemovitostí).

Od svého vzniku firma zpracovává cca 700 zakázek ročně.
Pro potřeby budování inženýrských sítí jsme zaměřili účelové mapy celého intravilánu několika obcí v okrese Znojmo. Zpracováváme dokumentace skutečného provedení plynovodů, telefonních kabelů, vodovodů a kanalizací a rozvodů elektrických kabelů a vedení NN a VN v systému Microstation podle směrnic správců těchto zařízení. Zajišťujeme projektové podklady pro projektanty včetně zákresu inženýrských sítí. Vyhotovujeme geometrické plány pro potřeby kolaudačního řízení či prodej nemovitostí.